Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Skarrild Vandværk 2024

Skarrild Vandværk indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2024 klokken 19.00 i Skarrild-Karstoft Kultur- og Idrætscenter. Vi mødes i Folkestuen

Dagsorden i henhold til vedtægterne

Formand, Næstformand accepterer genvalg.

Teknisk, Sekretær, Kasserer & 2. Suppleant er ikke på valg.

1 Suppleant skal vælges for en 2-årig periode.

2 Folkevalgte revisorer skal vælges for en 1-årig periode.

Forslag rejst af bestyrelsen.

  • Vedtægtsændring
    • §5 Folkevalgte revisorer
    • §13 Indførsel af Bogføringsprocedure note 4
  • Opdatering af Vederlagspolitik note 1
  • Opdatering af Drift beskrivelse note 2
  • Bogføring procedure note 4

Andre forslag til behandling på generalforsamlingen indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 15. Marts på mail til info@skarrildvand.dk

Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen, er du meget velkommen til på forhånd at melde dit kandidatur til bestyrelsen på e-mail: info@skarrildvand.dk

Spørgsmål kan rettes til formand Esben Pilgaard på mail: info@skarrildvand.dk eller telefon 22 93 08 45