DRIFT NYT:

Her vil du kunne finde information om evt. nedbrud eller nyt fra Vandværket.

Aktuelt:

Den 6., 7. og 10. juni arbejder vandværket på fornyelse af ledningsnettet omkring Hovedgaden 40 og 42 samt ved Søndergaardparken 2.

Dette kan betyde kortvarige afbrydelser i vandforsyningen i den sydlige del af Skarrild.

Generelt:

Vandværket kører stabilt og leverer godt drikkevand.
Der foretages løbende vandanalyser og resultaterne kan ses hos GEUS. Analyserne foretages af Eurofins, og alle nødvendige analyser for pesticider er inkluderet.

Skarrild Vandværk blev bygget i 1988. Vandværket ligger nord for byen og har en boring, der går 72 meter dybt. Vandværket fik i 2016 elektroniske vandmålere, og alle brugere har fået monteret nye vandmålere, der bliver fjernaflæst til årsopgørelsen.
Skarrild Vandværk har høj kvalitetssikring, som betyder at vandkvaliteten er en af de bedste i Danmark. Vi får taget prøver af vandet 2-3 gange årligt, og prøverne viser fine tal. Vandets hårdhed er dH, meget blød vand.

Yderligere information kan findes på Herning kommunes hjemmeside:

HJÆLP

Ved tekniske problemer kontakt Per Balle Nielsen på
29 73 63 55