DRIFT NYT:

Her vil du kunne finde information om evt. nedbrud eller nyt fra Vandværket.

Vandværket kører stabilt og levere godt drikkevand. Der er foretaget en vandanalyse af Eurofins i uge 11, 2022. Alle nødvendige pesticider test er inkluderet.

Skarrild Vandværk blev bygget i 1988. Vandværket ligger nord for byen og har en boring, der går 72 meter dybt. Vandværket fik i 2016 elektroniske vandmålere, og alle brugere har fået monteret nye vandmålere, der bliver fjernaflæst til årsopgørelsen.
Skarrild Vandværk har høj kvalitetssikring, som betyder at vandkvaliteten er en af de bedste i Danmark. Vi får taget prøver af vandet 2-3 gange årligt, og prøverne viser fine tal. Vandets hårdhed er dH, meget blød vand.

HJÆLP

Ved tekniske problemer kontakt Per Balle Nielsen på
29 73 63 55