Aflæsning af vandforbrug

• Vandmålerne bliver fjernaflæst af vandværket til årsopgørelsen.

• Forbrug til beregning af vandaflednings-bidraget indberettes til Herning Vand A/S én gang årligt.

• Ejere af udlejningsejendomme er selv ansvarlige for at opkræve vandafgiftsbidrag hos lejerne.

Vandspild, fejl, skader og kontrol

Vi har erfaret ved den årlige kontrol, at merforbrug især skyldes sivende toiletter, en defekt vandvarmer, dryppende vandhaner og utætheder i skjulte rør og stikledninger.
Et sivende toilet, der næsten ikke kan hverken ses eller hører, kan forårsage et betydeligt merforbrug. Disse fejl kan forvolde skader på ejendommen og være meget bekostelige i reparationer og forbrug.

Vær opmærksom på, at merforbrug uanset årsag ikke refunderes.

Fejl og skader på husinstallationer og stikledninger skal udbedres af egen VVS-installatør og betales af forbruger.

Fejl i målerinstallationer, tilhørende ledninger og opkoblinger må kun udbedres af vandværket, og installationerne må ikke afbrydes. Disse fejl skal meddeles med det samme, de opdages.

Det er forbrugerens ansvar at frostsikre måler og installationer.