Takstblad 2020

Tilslutningsbidrag:

I byzone ved 32 mm stikledning 22.649
I byzone ved 40 mm stikledning 26.572
I landzone ved 32 mm stikledning 30.880
I landzone ved 40 mm stikledning 34.803

Vedr. instalering af vandmåler:

Forbrugeren skal selv sørge for instalering af pasrør iflg.Vandværkets anvisninger.
Pasrør udleveres af vandværket, som også indkøber og monterer måleren.

Betaling af vandforbrug:

Der opkræves a ́conto vandafgift den10. i månederne april og oktober.
Årsopgørelsen reguleres over opkrævningen i april måned.
Vandværket fjernaflæser vandmåleren omkring 1. januar.


Vandafgift:

Fast årlig afgift 700
1. rykker 75
2. rykker 100
Genåbningafvandforsyningen 500

Der vil blive lukket for vandet, hvis 2. rykker ikke bliver betalt til tiden.
Før genåbningen skal al forfalden afgift inkl. gebyrer være betalt.


Driftsbidrag:

  Ekskl. moms Inkl. moms
Fastårlig afgift pr. ejendom/bolig 700,00 875,00
Vandafgift pr. m3. op til 1000 m3 4,25 5,31
Vandafgift pr. m3. over  1000 m3 3,25 4,01
Statsafgift på vand pr. m3 6,25 7,81


Byzone:

Stik ledning dim. Hoved-anlæg For-synings ledning Stik ledning I alt kr. ekskl. moms
32 mm 6975 12780 2894 22649
40 mm 10898 12780 2894 26572


Landzone:

Stik ledning dim. Hoved-anlæg For-synings ledning Stik ledning I alt kr. ekskl. moms
32 mm 6975 18157 5748 30880
40 mm 10898 18157 5748 34803